Diplomové práce - Žijeme pro lepší auta
Valeo servis
 • AUTOSERVISY
  Trh s náhradními díly
  Objevte všechny produkty a služby, poskytované profesionálům na trhu s náhradními díly.
 • MOTORISTY
  USMÍVEJTE SE PŘI ŘÍZENÍ
  Ano, můžete dovybavit vaše vozidlo ultrazvukovými čidly pro couvání. Objevte všechna naše řešení pro pomoc při řízení a parkování.
Vyberte stránku
cs

Diplomová práce č.1

Vytvoření nástroje na automatický výpočet optimálních kapacit skladových lokací u komponentů ve výrobě

 • mapování skladů, lokací a logistických toků
 • příprava samotného nástroje na automatický výpočet optimální kapacity skladové lokace na základě logistických dat, nástroj bude sloužit na udržování optimálního nastavení skladů
 • výpočet lokací, které je potřeba upravit dle zvolených kritérií
 • sledování historie změn a vyhodnocování úspory vzniklé z navrhovaných úprav kapacity lokací
 • ekonomické zhodnocení / porovnání současného stavu navrhovaní kapacit skladových lokací s navrženým řešením včetně dopadu na efektivitu oddělení

Diplomová práce č.2

Vzhledové plastové díly v interiéru osobního auta

 • přehled jaké povrchové úpravy plastových dílů používáme, jaké existují, jejich technologické limity, nákladovost,
 • plasty s lakováním v porovnaní s „In Mould Technology“ + ostatní technologie, včetně „high-gloss“ (vysokého lesku)

Diplomová práce č.3

Systém pro zpracování senzorových dat získaných při komunikaci mezi vozidly

 • Vzájemná komunikace mezi vozidly (vehicle-to-vehicle communication) je v současnosti jedno z hlavních témat výzkumu v automobilovém průmyslu. Sdílení informací mezi vozidly hraje důležitou roli pro pokročilé ADAS systémy a je zásadní pro vývoj plně autonomních vozidel.
 • Cílem práce je navrhnout a implementovat systém (například ve formě virtuálního „chytrého“ senzoru) který zpracuje informace přijaté z více vzdálených zdrojů (vozidel), vhodným způsobem tyto vstupy sloučí a poskytne jednotný výstup (např. ve formě objektového listu).
 • Student provede rešerši metod vhodných pro optimální kombinaci informací z více zdrojů a implementuje prototyp vybrané metody v programovacím jazyce Python.
 • Navržené řešení by mělo být schopné pracovat v nedokonalých podmínkách (jako je například protichůdná informace z různých zdrojů) a také řešit (detekovat) nespolehlivé/škodící zdroje informací.
 • Implementace vlastního komunikačního protokolu není součástí zadání.

Diplomová práce č.4

Vlastní téma studenta z oblasti nákupu v automobilovém průmyslu

Pokud jste motivovaný student a máte návrh na vlastní téma z oblasti nákupu v automobilovém průmyslu, je náš manažer nákupu připraven Vaše zadání práce napasovat na Valeo prostředí


Jsme rádi, že chceš své vědomosti zúročit právě u nás. Pokračuj vyplněním formuláře a my se ti ozveme.
© 2017 Valeo Created by MenSeek